Δείτε επίσης: συγγενῶν

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συγγενών

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συγγενών αρσενικό ή θηλυκό