Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συγγενών αρσενικό ή θηλυκό

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συγγενών