Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'ταμίας' (νέα ελληνικά)

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η ταμίας οι ταμίες
      γενική του/της ταμία των ταμιών
    αιτιατική τον/την ταμία τους/τις ταμίες
     κλητική ταμία ταμίες
Στη γενική ενικού για το θηλυκό, συχνά εκφέρεται τύπος σε -ας.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «ταμίας».
Κατηγορία όπως «ταμίας» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Κοινού γένους ισοσύλλαβα παροξύτονα ουσιαστικά που έχουν οξύτονη τη γενική πληθυντικού -ών όπως τα σε -ίας για ιδιότητες και επαγγέλματα ανθρώπων

ο ταμίας, η ταμίας, του ταμία, της ταμία (ή και της ταμίας), οι ταμίες, των ταμιών

Δείτε τα αρσενικά όπως 'γαλαξίας'


Περισσότερα στο Παράρτημα

για τους συντάκτες: {{el-κλίση-'ταμίας'}}