Δείτε επίσης: πάρων
↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο παρών
παρόντας
η παρούσα το παρόν
      γενική του παρόντος
παρόντα
της παρούσας
παρούσης*
του παρόντος
    αιτιατική τον παρόντα την παρούσα το παρόν
     κλητική παρών
παρόντα
παρούσα παρόν
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι παρόντες οι παρούσες τα παρόντα
      γενική των παρόντων των παρουσών των παρόντων
    αιτιατική τους παρόντες τις παρούσες τα παρόντα
     κλητική παρόντες παρούσες παρόντα
Οι αρχαίες καταλήξεις για τα τρία γένη: -ών, -οῦσα, -όν
Οι δεύτεροι τύποι του αρσενικού, νεότερες μορφές.
* παλιότερος λόγιος τύπος
ομάδα 'παρών', Κατηγορία όπως «παρών» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

  Ετυμολογία

επεξεργασία
παρών < (διαχρονικό δάνειο) αρχαία ελληνική παρών, μετοχή ενεστώτα του ρήματος πάρειμι

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /paˈɾon/
τυπογραφικός συλλαβισμός: πα‐ρών
ομόηχο: παρόν

παρών, -ούσα, -όν (μετοχή ενεργητικού ενεστώτα)

  1. που παρευρίσκεται σε κάποιο σημείο ή σε κάποια συνάθροιση
  2. που συμβαίνει στο παρόν
  3. για τον οποίο συζητούμε τώρα
  4. (ουσιαστικοποιημένο) → δείτε τη λέξη παρόν

Άλλες μορφές

επεξεργασία

Αντώνυμα

επεξεργασία

Εκφράσεις

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
παρών αρσενικό (θηλυκό παρούσα)
  1. που είναι παρών
    οι παρόντες εξαιρούνται...
  2. (απάντηση σε προσκλητήριο)
    Παπαδόπουλος;Παρών, κύριε ταγματάρχα!

Άλλες μορφές

επεξεργασία

Αντώνυμα

επεξεργασίαγένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική παρών παροῦσ τὸ παρόν
      γενική τοῦ παρόντος τῆς παρούσης τοῦ παρόντος
      δοτική τῷ παρόντ τῇ παρούσ τῷ παρόντ
    αιτιατική τὸν παρόντ τὴν παρούσᾰν τὸ παρόν
     κλητική ! παρών παροῦσ παρόν
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική οἱ παρόντες αἱ παροῦσαι τὰ παρόντ
      γενική τῶν παρόντων τῶν παρουσῶν τῶν παρόντων
      δοτική τοῖς παροῦσῐ(ν) ταῖς παρούσαις τοῖς παροῦσῐ(ν)
    αιτιατική τοὺς παρόντᾰς τὰς παρούσᾱς τὰ παρόντ
     κλητική ! παρόντες παροῦσαι παρόντ
    δυϊκός  
ονομ-αιτ-κλ τὼ παρόντε τὼ παρούσ τὼ παρόντε
      γεν-δοτ τοῖν παρόντοιν τοῖν παρούσαιν τοῖν παρόντοιν
3η&1η κλίση, Κατηγορία 'φυγών' όπως «φυγών» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

  Ετυμολογία

επεξεργασία
παρών: μετοχή. Μορφολογικά αναλύεται σε παρ- + μετοχή ὤν.

παρών, -οῦσα, -όν

Παράγωγα

επεξεργασία

(Χρειάζεται επεξεργασία)

Συγγενικά

επεξεργασία