Δείτε επίσης: ω,

  • το κλητικό μόριο ω
διδάσκαλε

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

  • α΄ πρόσωπο ενικού υποτακτικής ενεστώτα του ρήματος εἰμί