Δείτε επίσης: présent

  Επίθετο

επεξεργασία
παραθετικά
θετικός present
συγκριτικός more present
υπερθετικός most present

present (en)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
present presents

present (en)

  1. το παρόν
  2. (γραμματική) ο παροντικός χρόνος
     συνώνυμα: present tense

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
present presents

present (en)

ενεστώτας present
γ΄ ενικό ενεστώτα presents
αόριστος presented
παθητική μετοχή presented
ενεργητική μετοχή presenting

present (en)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

present (sv)