Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  ΠρόθημαΕπεξεργασία

παρ- ή πάρ-

ΣύνθεταΕπεξεργασία


Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  ΠρόθημαΕπεξεργασία

παρ-

ΣύνθεταΕπεξεργασία


Αρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

  ΠρόθημαΕπεξεργασία

παρ- ή πάρ-

ΣύνθεταΕπεξεργασία