Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Πρόθημα επεξεργασία

παρ- ή πάρ-

Σύνθετα επεξεργασία


Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Πρόθημα επεξεργασία

παρ-

Σύνθετα επεξεργασία


Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Πρόθημα επεξεργασία

παρ- ή πάρ-

Σύνθετα επεξεργασία