Δείτε επίσης: του

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Άρθρο επεξεργασία

τοῦ

Άλλες μορφές επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

η κλίση του άρθρου
Όταν ακολουθεί όνομα, η οξεία γίνεται βαρεία. • Σημειώνεται η προσωδία του α εκεί που είναι μακρό.
ενικός πληθυντικός δυϊκός
αρσενικό θηλυκό ουδέτερο αρσενικό θηλυκό ουδέτερο όλα τα γένη θηλυκό (σπάνια)
ονομαστική τό οἱ αἱ τά τώ (ᾱ) τά
γενική τοῦ τῆς τοῦ τῶν τοῖν ταῖν
δοτική τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς τοῖν ταῖν
αιτιατική τόν τήν τό τούς τάς (ᾱ) τά τώ (ᾱ) τά
Παράρτημα:Γραμματική: το άρθρο
δωρική κλίση
οι διαφορετικοί τύποι, με έντονα γράμματα
αρσενικό θηλυκό ουδέτερο αρσενικό θηλυκό ουδέτερο αρσενικό & ουδέτερο θηλυκό
ονομαστική τό τοί ταί τά τώ (ᾱ) τά
γενική τῶ τᾶς τῶ τῶν τᾶν τῶν τοῖν ταῖν
δοτική τῷ τᾷ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς τοῖν ταῖν
αιτιατική τόν τάν τό τώς τάς τά τώ (ᾱ) τά
Κατηγορία:Δωρική διάλεκτος
επική κλίση
οι διαφορετικοί τύποι, με έντονα γράμματα
αρσενικό θηλυκό ουδέτερο αρσενικό θηλυκό ουδέτερο αρσενικό & ουδέτερο θηλυκό
ονομαστική τό οἱ / τοί αἱ / ταί τά τώ τώ / (ᾱ) τά
γενική τοῦ / τοῖο τῆς τοῦ / τοῖο τῶν τῶν / τάων τῶν τοῖιν τοῖιν
δοτική τῷ τῇ τῷ τοῖς / τοῖσι(ν) τῇς / τῇσι(ν) τοῖς / τοῖσι(ν) τοῖιν τοῖιν
αιτιατική τόν τήν τό τούς τάς τά τώ τώ / (ᾱ) τά
Κατηγορία:Επικοί τύποι

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

τοῦ

Άλλες μορφές επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

η ερωτηματική αντωνυμία «τίς»
πτώσεις ενικός πληθυντικός
αρσενικό θηλυκό ουδέτερο αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική τίς τίς τί τίνες τίνες τίνα
γενική τίνος / τοῦ τίνος / τοῦ τίνος / τοῦ τίνων τίνων τίνων
δοτική τίνι / τῷ τίνι / τῷ τίνι / τῷ τίσι(ν) τίσι(ν) τίσι(ν)
αιτιατική τίνα τίνα τί τίνας τίνας τίνα
κλητική
πτώσεις δυικός
ονομαστική-αιτιατική τίνε τίνε τίνε
γενική-δοτική τίνοιν τίνοιν τίνοιν
Παράρτημα:Γραμματική: Αντωνυμίες