Δείτε επίσης: τινός

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

τίνος αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

τίνος

Άλλες μορφές

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία