Δείτε επίσης: Πεύκα

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πεύκα ουδέτερο