Δείτε επίσης: -ης

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-ής

  1. κατάληξη αρσενικών επιθέτωνδείτε και τη λέξη -ης
  2. κατάληξη επιρρημάτων
    μισοτιμής

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία