Δείτε επίσης: -ης, -ῆς

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

-ής < αρχαία ελληνική -ής (κατάληξη επιθέτων ή αρσενικών ουσιαστικών, ή κλιτικών τύπων) [1]

  Επίθημα επεξεργασία

-ής κατάληξη (δείτε τις κλίσιεις, στα παραδείγματα)

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθήματος επεξεργασία

-ής (και μορφή -ης) κατάληξη

  Αναφορές επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

ζητούμενο λήμμα