Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κελτικά συχνότερα στην δημοτική: κέλτικα