Διεθνείς όροι επεξεργασία

  Σύμβολο επεξεργασία

kΔιαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

k
k decimal
k Unicode (U+006B)
LATIN SMALL LETTER K
Δείτε και K]

  Σύμβολο επεξεργασία

k πεζό (κεφαλαίο: Κ)Αζεριανά (az) επεξεργασία

  Σύμβολο επεξεργασία

k

  k

Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
K k К к K k
ΔΦΑ : /k/Τσεχικά (cs) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Πρόθεση επεξεργασία

k (cs)

  1. προς
  2. ως προς, με

Συνώνυμα επεξεργασία