Κατηγορία:Διαγλωσσικοί όροι

Γλώσσα: Διαγλωσσικοί όροι » επιλέξτε είδος κατηγορίας


διαγλωσσικός όρος

δείτε επίσης

Για όρους που είναι διαγλωσσικοί (translingual). Υπάρχουν σε πολλές γλώσσες, κυρίως του δυτικού κόσμου, αλλά δεν είναι διεθνείς.

Δείτε και την Κατηγορία:Διεθνείς όροι