Διαγλωσσικοί όροι Επεξεργασία

  Συντομομορφή Επεξεργασία

mss (en) ή MSS συντομογραφία