Διαγλωσσικοί όροιΕπεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ibid. < λατινικά ibidem

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

ibid. (en) συντομογραφία

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία