Δείτε τις παραλλαγές: ελληνικά': Α, Α΄, ͵Α, α, α΄, ͵α. λατινικά: A, a. κυριλλικά А, а - Αυτή η σελίδα είναι για το κυριλλικό А.

Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

εικόνα html
  А
А decimal
А Unicode (U+0410)
CYRILLIC CAPITAL LETTER A
δείτε και το
ελληνικό Α
λατινικό A
Б →

  Σύμβολο επεξεργασία

АΑζεριανά (az) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

А

  А

Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
A a А а A a
ΔΦΑ : /ɑː/