Δείτε επίσης: α, a

Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

а
а decimal
а Unicode (U+0430)
CYRILLIC SMALL LETTER A
δείτε και το λατινικό a

  Ετυμολογία επεξεργασία

а < πρωιμότερη μορφή του ήταν το   (azǔ) < ελληνικό α

  Σύμβολο επεξεργασία

'аΑζεριανά (az) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

а

  а

  • το πρώτο γράμμα του αζεριανού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
А а A а А а
ΔΦΑ : /ɑː/Ρωσικά (ru) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Σύμβολο επεξεργασία

а (ru)

  Σύνδεσμος επεξεργασία

а (ru)