Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

varia lectio < (λόγιο δάνειο) νεολατινική varia lectio < (λατινική) varia, θηλυκό του varius (διαφορετικός) & lectiō (ανάγνωση) < lego (διαβάζω)

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

varia lectio συντομογραφία

Άλλες μορφές επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. Πίναξ συντετμημένων λέξεων - Δημητράκος, Δημήτριος Β. (1964) Μέγα λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, 1930-1950. 2η έκδοση:1964. Αθήνα: Εκδόσεις: Δομή (15 τόμοι) & επανεκδόσεις, 1η έκδοση:1953 (9 τόμοι) Ελληνική Παιδεία, .Λατινικά (la) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

varia lectio (νεολατινικά)

Άλλες μορφές επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία