Διαγλωσσικοί όροιΕπεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

s.v.: αρχικά των λέξεων από τη λατινική sub (κάτω) & verbο, αφαιρετική του ουδέτερου ουσιαστικού verbum (λέξη) κυριολεκτικά: κάτω από τη λέξη
ή sub & voce, αφαιρετική πτώση του vox (φωνή)

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

s.v.