Ετυμολογία

επεξεργασία
s.v.: αρχικά των λέξεων από τη λατινική sub (κάτω) & verbο, αφαιρετική του ουδέτερου ουσιαστικού verbum (λέξη) κυριολεκτικά: κάτω από τη λέξη
ή sub & voce, αφαιρετική πτώση του vox (φωνή)

  Συντομομορφή

επεξεργασία

s.v.