Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

sub verbo < λατινική sub (κάτω) & verbο, αφαιρετική του ουδέτερου ουσιαστικού verbum (λέξη) κυριολεκτικά: κάτω από τη λέξη

  Συντομομορφή επεξεργασία

sub verbo (πληθυντικός sub verbis)