Δείτε τις παραλλαγές: λατινικά V v - ελληνικό ν - σύμβολο λογικής

Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

v
v decimal
v Unicode (U+0076)
LATIN SMALL LETTER V
Δείτε και το κεφαλαίο V
& το ελληνικό ν

  Ετυμολογία επεξεργασία

v < λατινικά v (πεζό) < V (κεφαλαίο) < διαμόρφωση από τα αρχαία ελληνικά Υ (το γράμμα ύψιλον)

  Σύμβολο επεξεργασία

v

 

  Συντομομορφή επεξεργασία

v συντομογραφία

  1. άλλη γραφή του vs. → δείτε  λατινική versus
  2. (βιβλιογραφική παραπομπή, μετά από αριθμό -σελίδας-) → δείτε  λατινική verso
    Fol. 2v - στο folio (φύλλο) 2, η πίσω σελίδα
     αντώνυμα: r (recto)Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

v (en) συντομογραφίαΑζεριανά (az) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

v

  v

  • γράμμα του αζεριανού αραβικού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
V v B в V v
ΔΦΑ : /v/