Διαγλωσσικοί όροιΕπεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

osmium < (λόγιο δάνειο) νεολατινική osmium < αρχαία ελληνική ὀσμή

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

osmiumΑγγλικά (en)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

osmium < (λόγιο δάνειο) νεολατινική osmium < ὀσμή

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

osmium (en)Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

osmium < νεολατινική osmium < ὀσμή

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

osmium (fr) αρσενικόΛατινικά (la)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

osmium < αρχαία ελληνική ὀσμή + -ium

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

osmium (la)Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

osmium < νεολατινική osmium < ὀσμή

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

osmium (cs) ουδέτερο