Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ex cathedra < λατινική ex & αφαιρετική πτώση του cathedra στη σημασία: έδρα καθηγητή, αργότερα: επισκόπου

  Έκφραση επεξεργασία

ex cathedra (la)

Σημειώσεις επεξεργασία

  • έκφραση που χρησιμοποιείται σε πολλές γλώσσες με τις λατινικές λέξεις ή και σε μετάφραση