Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

IG < λατινικά: Inscriptiones Graecae (πληθυντικός, θηλυκό)

  Συντομομορφή επεξεργασία

IG συντομογραφία

Δείτε επίσης επεξεργασίαΑγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

IG < Investment Grade
(για τον όρο του διαδικτύου) < Instagram

  Συντομομορφή επεξεργασία

IG (en) αρκτικόλεξο

 1. (οικονομία) συντομογραφία του investment grade
 2. (διαδίκτυο) συντομογραφία του InstagramΓερμανικά (de) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

 1. I.G. < αρχικά των συνθετικών του όρου IndustrieGewerkschaft < → δείτε τις λέξεις Industrie και Gewerkschaft
 2. I.G. < σύντμηση του όρου InteressenGemeinschaft < → δείτε τις λέξεις Interesse και Gemeinschaft

  Συντομομορφή επεξεργασία

I.G. συντομογραφία

 1. συνδικάτο, σωματείο εργατών σε έναν κλάδο της βιομηχανίας
  IG Metall (το Συνδικάτο των Εργατών της Βιομηχανίας Μετάλλου)
 2. σύμπραξη φυσικών προσώπων ή/και εταιρειών στη βάση κοινού ενδιαφέροντος ή συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κοινής οικονομικής ή εμπορικής δραστηριότητας
  (γενικότερα)
  1. IG Bildende Kunst (επαγγελματικός φορέας εικαστικών καλλιτεχνών)
  2. IG Farben (βιομηχανία χημικών προϊόντων)
  → δείτε τις λέξεις κοινοπραξία και Κοινοπραξία

Δείτε επίσης επεξεργασία