Ένα διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων με τρεις πίνακες και τις στήλες τους, με σχέσεις πολλά-προς-ένα. Πολλές γραμμές του θυγατρικού πίνακα Student μέσω της τιμής του εξωτερικού κλειδιού group_id αντιστοιχούν σε μία γραμμή του γονικού πίνακα Group (Ομάδα). Δεν μπορεί να υπάρξει Σπουδαστής που να είναι σε δύο ή περισσότερες Ομάδες. Αντίστοιχη σχέση υπάρχει και με τον πίνακα Group και Department.

  Ετυμολογία

επεξεργασία
πολλά-προς-ένα < → δείτε τις λέξεις πολλά, προς και ένα, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική many-to-one

  Επίθετο

επεξεργασία

πολλά-προς-ένα

Αντώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. 6.2. ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Εφαρμογές Λογισμικού - Βιβλίο Μαθητή, Γ' τάξης της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου. Προσπέλαση 2020-01-31