θυγατρικός πίνακας

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

 
Ένα διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων με τρεις πίνακες και τις συσχετίσεις μεταξύ των γραμμών τους. Ο πίνακας Student είναι θυγατρικός πίνακας γιατί το εξωτερικό του κλειδί group_id αναφέρεται στο πρωτεύον κλειδί id του γονικού πίνακα Group. Για τον ίδιο λόγο ο Group είναι θυγατρικός του Department.

  Ετυμολογία Επεξεργασία

θυγατρικός πίνακας < → δείτε τις λέξεις θυγατρικός και πίνακας, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική child table

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

θυγατρικός πίνακας

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

ΑντώνυμαΕπεξεργασία

ΥπερώνυμαΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία