Ένα διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων με τρεις πίνακες και τις συσχετίσεις μεταξύ των γραμμών τους. Ο πίνακας Student είναι θυγατρικός πίνακας γιατί το εξωτερικό του κλειδί group_id αναφέρεται στο πρωτεύον κλειδί id του γονικού πίνακα Group. Για τον ίδιο λόγο ο Group είναι θυγατρικός του Department.

  Ετυμολογία

επεξεργασία
θυγατρικός πίνακας < → δείτε τις λέξεις θυγατρικός και πίνακας, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική child table

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

θυγατρικός πίνακας

Συνώνυμα

επεξεργασία

Αντώνυμα

επεξεργασία

Υπερώνυμα

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία