Ένα διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων με τρεις πίνακες και τις στήλες τους. Στους πίνακες Group και Department το πρωτεύον κλειδί είναι οι στήλες με την ονομασία id. Στον πίνακα Student το πρωτεύον κλειδί είναι ο συνδυασμός των στηλών first_name και last_name (σύνθετο κλειδί). Να σημειωθεί ότι επειδή το πρωτεύον κλειδί πρέπει να είναι μοναδικό, αυτός ο πίνακας δεν μπορεί να δεχθεί σπουδαστές με το ίδιο ονοματεπώνυμο. Θα ήταν καλύτερα σαν κλειδί να χρησιμοποιηθεί η στήλη email, που είναι μοναδική.

  Ετυμολογία

επεξεργασία
πρωτεύον κλειδί < → δείτε τις λέξεις πρωτεύον και κλειδί, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική primary key

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

πρωτεύον κλειδί

Συνώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

Υπερώνυμα

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας, Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων, σελ. 21, από Πανεπιστήμιο Θράκης. Προσπέλαση 2020-02-04
  2. Κέντρο βοήθειας Access - Οδηγίες για τις σχέσεις πίνακα. Προσπέλαση 2020-01-31
  3. Μ.Χατζόπουλος, 2009, Το Σχεσιακό Μοντέλο - Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός, σελ. 16. Προσπέλαση 2020-02-06