Ελληνικά (el)Επεξεργασία

 
Ένα διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων με τρεις πίνακες και τις στήλες τους. Στον πίνακα Student (σπουδαστής) το πρωτεύον κλειδί είναι σύνθετο, συνδυασμός των στηλών first_name (όνομα) και last_name (επίθετο). Να σημειωθεί ότι επειδή το πρωτεύον κλειδί πρέπει να είναι μοναδικό, αυτός ο πίνακας δεν μπορεί να δεχθεί σπουδαστές με το ίδιο ονοματεπώνυμο. Θα ήταν καλύτερα σαν κλειδί να χρησιμοποιηθεί η στήλη email, που είναι μοναδική.

  Ετυμολογία Επεξεργασία

σύνθετο κλειδί < → δείτε τις λέξεις σύνθετος και κλειδί, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική compound key ή composite key

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

σύνθετο κλειδί

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία

ΥπερώνυμαΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία