διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

 
Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων μιάς σχεσιακής βάσης δεδομέων. Οι επικεφαλίδες είναι τα ονόματα των πινάκων (tables) και κάτω από τις επικεφαλίδες τα ονόματα των στηλών (attributes). Τα βέλη δείχνουν τις συσχετίσεις των πινάκων με την χρήση των πρωτευόντων κλειδιών (PK) και εξωτερικών κλειδιών (FK)

  Ετυμολογία Επεξεργασία

διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων < → δείτε τις λέξεις διάγραμμα, οντότητα και συσχέτιση, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική entity-relationship diagram

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία

  ΑναφορέςΕπεξεργασία