διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων

 
Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων μιάς σχεσιακής βάσης δεδομέων. Οι επικεφαλίδες είναι τα ονόματα των πινάκων (tables) και κάτω από τις επικεφαλίδες τα ονόματα των στηλών (attributes). Τα βέλη δείχνουν τις συσχετίσεις των πινάκων με την χρήση των πρωτευόντων κλειδιών (PK) και εξωτερικών κλειδιών (FK)

  Ετυμολογία

επεξεργασία
διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων < → δείτε τις λέξεις διάγραμμα, οντότητα και συσχέτιση, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική entity-relationship diagram

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων

Συνώνυμα

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία