διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

 
Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων μιάς σχεσιακής βάσης δεδομέων. Οι επικεφαλίδες είναι τα ονόματα των πινάκων (tables) και κάτω από τις επικεφαλίδες τα ονόματα των στηλών (attributes). Τα βέλη δείχνουν τις συσχετίσεις των πινάκων με την χρήση των πρωτευόντων κλειδιών (PK) και εξωτερικών κλειδιών (FK)

  Ετυμολογία επεξεργασία

διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων < → δείτε τις λέξεις διάγραμμα, οντότητα και συσχέτιση, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική entity-relationship diagram

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων

Συνώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία