Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

μοντέλο ΟΣ

  Μεταφράσεις επεξεργασία