Ελληνικά (el) Επεξεργασία


     πτώσεις  ↓          ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η οντότητα οι οντότητες
      γενική της οντότητας των οντοτήτων
    αιτιατική την οντότητα τις οντότητες
     κλητική οντότητα οντότητες
Παράρτημα
 
R: το όνομα της σχέσης ή οντότητας.
Αποτελείται από:
Tuples: πλειάδες (γραμμές)
Attributes, A1, A2, ... A3 : γνωρίσματα ή ιδιότητες (στήλες)
Value: τα δεδομένα

  Ετυμολογία Επεξεργασία

οντότητα < → λείπει η ετυμολογία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

οντότητα θηλυκό

 1. η ιδιότητα του όντος
 2. ύπαρξη αισθητή ή νοητή
 3. αντικείμενο ή υποκείμενο (όπως ορίζονται φιλοσοφικά), τα οποίο πληρεί τουλάχιστον κάποια από τα κριτήρια της προσωποσύνης (criteria of personhood)
  Ένα πεδίο φυσικής αλληλεπίδρασης όπως ορίζεται από την φυσική εμφανίζει πιθανικά εκδηλούμενη υποστατότητα, αλλά όχι οντότητα.
 4. (πληροφορική) οποιοδήποτε κατασκευασμένο αντικείμενο, όπως αρχείο, κώδικας, δεδομένα, μεταβλητές, τύποι δεδομένων, κλπ.
 5. (επιστήμη υπολογιστών, βάσεις δεδομένων) βασική έννοια του σχεσιακού μοντέλου για την οργάνωση δεδομένων σε ομοειδείς πλειάδες (τις γραμμές) που αποτελούνται από συγκεκριμένα γνωρίσματα ή ιδιότητες (τις στήλες), υλοποίηση της οποίας είναι ο πίνακας (table) στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων
  Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία της διαμόρφωσης των πινάκων της βάσης είναι η επισήμανση οντοτήτων και η τελική μετατροπή τους σε πίνακες.[1]
  Συνώνυμο στη θεωρία της επιστήμης των υπολογιστών: σχέση (relation)

Πολυλεκτικοί όροιΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία

  ΑναφορέςΕπεξεργασία

 1. 6.3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ, Εφαρμογές Λογισμικού - Βιβλίο Μαθητή, Γ' τάξης της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου. Προσπέλαση 2020-01-31