Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αναγνωριστικό

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

αναγνωριστικό ουδέτερο

Πολυλεκτικοί όροιΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία