Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

αναγνωριστικό

  Ουσιαστικό επεξεργασία

αναγνωριστικό ουδέτερο

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία