Ελληνικά (el) Επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η συνάρτηση οι συναρτήσεις
      γενική της συνάρτησης
& συναρτήσεως
των συναρτήσεων
    αιτιατική τη συνάρτηση τις συναρτήσεις
     κλητική συνάρτηση συναρτήσεις
Παράρτημα:Ουσιαστικά
 
(μαθηματικά) Οι αντιστοιχίσεις b), c) d) είναι συναρτήσεις. Η αντιστοίχιση a) δεν αποτελεί συνάρτηση διότι υπάρχει στοιχείο του συνόλου ορισμού που αντιστοιχίζεται σε δύο διαφορετικά στοιχεία του συνόλου τιμών

  Ετυμολογία Επεξεργασία

συνάρτηση < συναρτώ

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

συνάρτηση θηλυκό

 1. η αλληλοεξάρτηση ενός στοιχείου από κάποιο άλλο
  η τελική επιλογή μου ήταν συνάρτηση πολλών παραγόντων
  ο μισθός σου θα είναι συνάρτηση του τι μπορείς να προσφέρεις στην εταιρεία
 2. (μαθηματικά) ή απεικόνιση, η αντιστοίχηση κάθε στοιχείου ενός συνόλου (σύνολο ορισμού) με ένα και μόνο ένα στοιχείο ενός άλλου συνόλου (σύνολο τιμών)
  Δείτε επίσης: συνάρτηση στην Βικιπαίδεια
 3. (μαθηματικά) (κατ' επέκταση) ο μαθηματικός τύπος που καταγράφει τον τρόπο αντιστοίχησης
 4. (πληροφορική) υποπρόγραμμα που δέχεται ορίσματα ως παραμέτρους, εκτελεί συγκεκριμένη εργασία και επιστρέφει μία τιμή, σε αντίθεση με την διαδικασία που δεν επιστρέφει.[1]
  Έχει δύο κύρια μέρη: την επικεφαλίδα και το σώμα
  Δείτε επίσης: δραστηριοποίηση συνάρτησης, διαβίβαση παραμέτρων, εντολή κλήσης συνάρτησης, πλαίσιο στοίβας, στοίβα εκτέλεσης, εντολή return

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροιΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία

  ΑναφορέςΕπεξεργασία