Ετυμολογία

επεξεργασία
διαβίβαση παραμέτρων < → δείτε τις λέξεις διαβίβαση και παράμετρος, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική parameter-passing

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

διαβίβαση παραμέτρων

  Μεταφράσεις

επεξεργασία