Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
function functions

function (en)

 1. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η λειτουργία, ο τρόπος εργασίας ενός συστήματος ή ενός μέρους του, ο ιδιαίτερος ρόλος που παίζει ένα μέρος ενός συστήματος
  the function of the heart - η λειτουργία της καρδίας
  biological function - βιολογική λειτουργία
 2. (μαθηματικά) συνάρτηση
 3. (πληροφορική) συνάρτηση
  ※  Programming without functions would be like cooking without salt and spices [1]
  «Ο προγραμματισμός χωρίς συναρτήσεις θα ήταν σαν το μαγείρεμα χωρίς αλάτι και μπαχαρικά»
  ※  Function parameters are listed inside the parentheses (...) in the function definition. [2]
  «Οι παράμετροι της συνάρτησης παρατίθενται εντός των παρενθέσεων (...) στον ορισμό της συνάρτησης.»
  υπερώνυμα: module
  συντομογραφίες: func, funct

Υπώνυμα επεξεργασία

μαθηματικά, επιστήμη υπολογιστών:

πληροφορική:

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

μαθηματικά:

πληροφορική:

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας function
γ΄ ενικό ενεστώτα functions
αόριστος functioned
παθητική μετοχή functioned
ενεργητική μετοχή functioning

function (en)

 • (αμετάβατο) λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο
  I do not know how the heart functions.
  Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η καρδιά.
  when the engine/the service functions well - όταν η μηχανή/η υπηρεσία λειτουργεί καλά
   συνώνυμα: run, operate

Δείτε επίσης επεξεργασία

 • function στην αγγλική Βικιπαίδεια  

  Αναφορές επεξεργασία

 1. (αγγλικά) Tutorial on Object Oriented Programming. Πρόσβαση 2020-10-07.
 2. (αγγλικά) JavaScript Functions. Πρόσβαση 2021-03-09.

  Πηγές επεξεργασία