Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
function functions

function (en)

 1. λειτουργία (ο τρόπος εργασίας ενός συστήματος ή ενός μέρους του, ο ιδιαίτερος ρόλος που παίζει ένα μέρος ενός συστήματος)
 2. (μαθηματικά) συνάρτηση
 3. (πληροφορική) συνάρτηση
  ※  Programming without functions would be like cooking without salt and spices [1]
  «Ο προγραμματισμός χωρίς συναρτήσεις θα ήταν σαν το μαγείρεμα χωρίς αλάτι και μπαχαρικά»
  ※  Function parameters are listed inside the parentheses (...) in the function definition. [2]
  «Οι παράμετροι της συνάρτησης παρατίθενται εντός των παρενθέσεων (...) στον ορισμό της συνάρτησης.»
  υπερώνυμα: module
  συντομογραφίες: func, funct

ΥπώνυμαΕπεξεργασία

μαθηματικά, επιστήμη υπολογιστών:

πληροφορική:

Πολυλεκτικοί όροιΕπεξεργασία

μαθηματικά:

πληροφορική:

  ΡήμαΕπεξεργασία

ενεστώτας function
γ΄ ενικό ενεστώτα functions
αόριστος functioned
παθητική μετοχή functioned
ενεργητική μετοχή functioning

function (en)

 • (αμετάβατο) λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο
  I do not know how the heart functions.
  Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η καρδιά.
  when the engine/the service functions well - όταν η μηχανή/η υπηρεσία λειτουργεί καλά
   συνώνυμα: run, operate

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

 • function στην αγγλική Βικιπαίδεια  

  ΠηγέςΕπεξεργασία

  ΑναφορέςΕπεξεργασία

 1. (αγγλικά) Tutorial on Object Oriented Programming. Πρόσβαση 2020-10-07.
 2. (αγγλικά) JavaScript Functions. Πρόσβαση 2021-03-09.