ενικός         πληθυντικός  
funct functs

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

funct (en)