Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

function local variable < → δείτε τις λέξεις function και local variable

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

function local variable (en)