τοπική μεταβλητή συνάρτησης

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

τοπική μεταβλητή συνάρτησης < → δείτε τις λέξεις τοπικός, μεταβλητή και συνάρτηση

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

τοπική μεταβλητή συνάρτησης

  Μεταφράσεις επεξεργασία