τοπική μεταβλητή συνάρτησης

  Ετυμολογία

επεξεργασία
τοπική μεταβλητή συνάρτησης < → δείτε τις λέξεις τοπικός, μεταβλητή και συνάρτηση

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

τοπική μεταβλητή συνάρτησης

  Μεταφράσεις

επεξεργασία