Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

τοπική μεταβλητή < → δείτε τις λέξεις τοπικός και μεταβλητή

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

τοπική μεταβλητή

  Μεταφράσεις επεξεργασία