Πίνακας (relation) με στήλες (attributes) και γραμμές (πλειάδες / tuples)
 
Σχεδιάγραμμα με τρεις πίνακες και τις στήλες τους, που συσχετίζονται μεταξύ τους μέσω των στηλών actor_id και film_id

  Ετυμολογία

επεξεργασία
σχεσιακή βάση δεδομένων < → δείτε τις λέξεις σχεσιακός και βάση δεδομένων, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική relational database

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

σχεσιακή βάση δεδομένων

Υπερώνυμα

επεξεργασία


Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία