Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

 
Πίνακας (relation) με στήλες (attributes) και γραμμές (πλειάδες / tuples)
 
Σχεδιάγραμμα με τρεις πίνακες και τις στήλες τους, που συσχετίζονται μεταξύ τους μέσω των στηλών actor_id και film_id

  Ετυμολογία επεξεργασία

σχεσιακή βάση δεδομένων < → δείτε τις λέξεις σχεσιακός και βάση δεδομένων, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική relational database

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

σχεσιακή βάση δεδομένων

Υπερώνυμα επεξεργασία


Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία