Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

 
Ένα διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων με τρεις πίνακες και τις συσχετίσεις μεταξύ των γραμμών τους. Ο πίνακας Student είναι θυγατρικός πίνακας γιατί το εξωτερικό του κλειδί group_id αναφέρεται στο πρωτεύον κλειδί id του γονικού πίνακα Group. Για τον ίδιο λόγο ο Department είναι γονικός του Group.

  Ετυμολογία Επεξεργασία

γονικός πίνακας < → δείτε τις λέξεις γονικός και πίνακας, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική parent table

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

γονικός πίνακας

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

ΑντώνυμαΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία