Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

 
Ένα διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων με τρεις πίνακες και τις συσχετίσεις μεταξύ των γραμμών τους. Ο πίνακας Student είναι θυγατρικός πίνακας γιατί το εξωτερικό του κλειδί group_id αναφέρεται στο πρωτεύον κλειδί id του γονικού πίνακα Group. Για τον ίδιο λόγο ο Department είναι γονικός του Group.

  Ετυμολογία επεξεργασία

γονικός πίνακας < → δείτε τις λέξεις γονικός και πίνακας, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική parent table

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

γονικός πίνακας

Συνώνυμα επεξεργασία

Αντώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία