Το Βικιλεξικό είναι ένα συλλογικό εγχείρημα άξιο υποστήριξης.

Χρήστης:FocalPoint/Θέσεις για το Βικιλεξικό

Συζήτηση χρήστη:FocalPoint/Πρότυπα οδηγιών αυτόματων επεξεργασιών


w:Πανδημία κορονοϊού 2019–20

Ο FocalPoint τηρεί τα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας.

Μένουμε ασφαλείς. Σώστε ζωές.