Δείτε επίσης: ὕδατος

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ύδατος θηλυκό