Δείτε επίσης: ύδατος

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ὕδατος ουδέτερο