Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως τα -ης (αρχαία ελληνικά)

1η κλίση - παροξύτονα αρσενικά σε -ης.
Όλες οι λέξεις που ανήκουν στην ομάδα. Περισσότερα στο Παράρτημα


Ομάδα 'στρατιώτης' με κλητική σε -ᾰ Ομάδα 'Ἀτρείδης' με κλητική σε -η
με μακρά παραλήγουσα
Κατηγορία όπως το 'στρατιώτης'
με μακρά παραλήγουσα
Κατηγορία όπως το 'Ἀτρείδης'
με βραχεία παραλήγουσα
Κατηγορία όπως το 'τοξότης'
με βραχεία παραλήγουσα
Κατηγορία όπως το 'Κρονίδης'
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
στρᾰτῐωτα-
ονομαστική στρατιώτης οἱ στρατιῶται
      γενική τοῦ στρατιώτου τῶν στρατιωτῶν
      δοτική τῷ στρατιώτ τοῖς στρατιώταις
    αιτιατική τὸν στρατιώτην τοὺς στρατιώτᾱς
     κλητική ! στρατιῶτ στρατιῶται
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  στρατιώτ
γεν-δοτ τοῖν  στρατιώταιν
1η κλίση, ομάδα 'στρατιώτης', Κατηγορία 'στρατιώτης' όπως «στρατιώτης» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
Ἀτρειδα-
ονομαστική Ἀτρείδης οἱ Ἀτρεῖδαι
      γενική τοῦ Ἀτρείδου τῶν Ἀτρειδῶν
      δοτική τῷ Ἀτρείδ τοῖς Ἀτρείδαις
    αιτιατική τὸν Ἀτρείδην τοὺς Ἀτρείδᾱς
     κλητική ! Ἀτρείδη Ἀτρεῖδαι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  Ἀτρείδ
γεν-δοτ τοῖν  Ἀτρείδαιν
1η κλίση, ομάδα 'Ἀτρείδης', Κατηγορία 'Ἀτρείδης' όπως «Ἀτρείδης» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική τοξότης οἱ τοξόται
      γενική τοῦ τοξότου τῶν τοξοτῶν
      δοτική τῷ τοξότ τοῖς τοξόταις
    αιτιατική τὸν τοξότην τοὺς τοξότᾱς
     κλητική ! τοξότ τοξόται
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  τοξότ
γεν-δοτ τοῖν  τοξόταιν
1η κλίση, ομάδα 'στρατιώτης', Κατηγορία 'τοξότης' όπως «τοξότης» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική Κρονίδης οἱ Κρονίδαι
      γενική τοῦ Κρονίδου τῶν Κρονιδῶν
      δοτική τῷ Κρονίδ τοῖς Κρονίδαις
    αιτιατική τὸν Κρονίδην τοὺς Κρονίδᾱς
     κλητική ! Κρονίδη Κρονίδαι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  Κρονίδ
γεν-δοτ τοῖν  Κρονίδαιν
1η κλίση, ομάδα 'Ἀτρείδης', Κατηγορία 'Κρονίδης' όπως «Κρονίδης» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Σελίδες στην κατηγορία "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως τα -ης (αρχαία ελληνικά)"

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 200 σελίδες, από 231 συνολικά.

(προηγούμενη σελίδα) (επόμενη σελίδα)
(προηγούμενη σελίδα) (επόμενη σελίδα)