α - λΕπεξεργασία

αντιστρέφομαι, αξιώνομαι, αποβουτυρώνομαι, απογαλακτίζομαι, αποδοκιμάζομαι, αποδυναμώνομαι, απομαγνητοφωνούμαι, αποσταθεροποιούμαι, αυξομειώνομαι, αφήνομαι, αφιονίζομαι, αφυδατώνομαι, αφυπνίζομαι, γδέρνομαι, δημοπρατούμαι, διαβιβάζομαι, διαφημίζομαι, διαχέομαι, διευκρινίζομαι, διοργανώνομαι, διοχετεύομαι, επιβεβαιώνομαι, επιλύομαι, επισημαίνομαι, επισημοποιούμαι, επιστρατεύομαι, επιφορτίζομαι, επωάζομαι, ερευνώμαι, ευαισθητοποιούμαι, θορυβούμαι, ιδιωτικοποιούμαι, καταντροπιάζομαι, καταπολεμώμαι, καταϋποχρεώνομαι, κοψομεσιάζομαι, λυτρώνομαι

μ - οΕπεξεργασία

πΕπεξεργασία

παγιδεύομαι, παγιώνομαι, παίζομαι, παίρνομαι, πακτώνομαι, παλινορθώνομαι, παλουκώνομαι, παραβλέπομαι, παραγγέλλομαι, παραγεμίζομαι, παραγοντοποιούμαι, παραδειγματίζομαι, παραγνωρίζομαι, παραγράφομαι, παραζαλίζομαι, παραζεσταίνομαι, παραθερμαίνομαι, παρακαλούμαι, παρακάμπτομαι, παρακολουθούμαι, παρακρατούμαι, παρακωλύομαι, παραλαμβάνομαι, παραλλάσσομαι, παραπέμπομαι, παραπλανώμαι, παραπλανιέμαι, παρασημοφορούμαι, παραπληροφορούμαι, παραποιούμαι, παρατεντώνομαι, παρατιέμαι, παραχαράσσω, παραχαράσσομαι, παραχώνομαι, παραχωρούμαι, παρενοχλούμαι, παρερμηνεύομαι, παρέχομαι, παροχετεύομαι, προθερμαίνομαι, πασαλείβομαι, πασπαλίζομαι, παστεριώνομαι, πατάσσομαι, πατικώνομαι, πειθαναγκάζομαι, πειράζομαι, πελεκιέμαι, πέμπομαι, περιλαμβάνομαι, περιγράφομαι, περιελίσσομαι, περιθωριοποιούμαι, περικλείομαι, περικυκλώνομαι, περιπλέκομαι, πηδιέμαι, πιάνομαι, πιέζομαι, πισσώνομαι, πιστοποιούμαι, πλάθομαι, πλαισιώνομαι, πλακοστρώνομαι, πλανεύομαι, πλανίζομαι, πλαστικοποιούμαι, πλαστογραφούμαι, πλέκομαι, πλευριτώνομαι, πληγώνομαι, πληκτρολογούμαι, πλήττομαι, ποδηγετούμαι, ποδοπατούμαι, ποιμαίνομαι, πολιορκούμαι, πολτοποιούμαι, πολυγραφούμαι, πολώνομαι, ποντίζομαι, ποτίζομαι, πουλιέμαι, πραγματοποιούμαι, πραγματώνομαι, πριμοδοτούμαι, πριονίζομαι, προασπίζομαι, προβιβάζομαι, προβλέπομαι, προγραμματίζομαι, προδιαγράφομαι,

σΕπεξεργασία

συγγράφομαι, συγκαλούμαι, συγκαλύπτομαι, συγκαταλέγομαι, συγκλονίζομαι, συγκροτούμαι, συγχρηματοδοτούμαι, συγχρονίζομαι, συγχωρούμαι, συδαυλίζομαι, συζευγνύομαι, συζητιέμαι, συκοφαντούμαι, συλλαβίζομαι, συλλαμβάνομαι, συλλέγομαι, συλούμαι, συμμαζεύομαι, συμπαθιέμαι, συμπεριλαμβάνομαι, συμπηγνύομαι, συμπιέζομαι, συμπληρώνομαι, συμφιλιώνομαι, συμφωνούμαι, συμψηφίζομαι, συνάγομαι, συναιρούμαι, συναπαρτίζομαι, συναποτελούμαι, συναποφασίζομαι, συνάπτομαι, συναρθρώνομαι, συναρμόζομαι, συναρμολογούμαι, συνασπίζομαι, συνδιαλλάσσομαι, συνδυάζομαι, συνεγείρομαι, συνειδητοποιούμαι, συνεκτιμώμαι, συνενώνομαι, συνεξετάζομαι, συνεπαίρνομαι, συνετίζομαι, συνεχίζομαι, συνηθίζομαι, συνθλίβομαι, συνοδεύομαι, συνομολογούμαι, συνοψίζομαι, συνταγογραφούμαι, συνταράζομαι, συνταυτίζομαι, συντηρούμαι, συντομεύομαι, συντονίζομαι, συντρίβομαι, συντροφεύομαι, συνυποβάλλομαι, συνυπολογίζομαι, συνυφαίνομαι, συρράπτομαι, συσκευάζομαι, συσκοτίζομαι, συσπειρώνομαι, συσσωματώνομαι, συσσωρεύομαι, συστηματοποιούμαι, συστρέφομαι, συσφίγγομαι, σφαγιάζομαι, σφηνώνομαι, σφίγγομαι, σφιχτοδένομαι, σφουγγαρίζομαι, σφουγγίζομαι, σφραγίζομαι, σφυγμομετρούμαι, σφυρηλατούμαι, σχηματίζομαι, σχίζομαι, σωρεύομαι, σωριάζομαι, σωφρονίζομαι

τΕπεξεργασία

ταμπουρώνομαι, ταπετσάρομαι, τειχίζομαι, τελειοποιούμαι, τεμαχίζομαι, τιθασεύομαι, τηρούμαι, τηλεφωνιέμαι, τεχνουργούμαι, τετραγωνίζομαι, τετραπλασιάζομαι, τιμώμαι, τιμωρούμαι, τινάζομαι, τιτλοδοτούμαι, τιτλοφορούμαι, τοιχίζομαι, τοιχοκολλούμαι, τοκίζομαι, τονίζομαι, τονώνομαι, τραγουδιέμαι, τουφεκίζομαι, τρέπομαι, τριπλασιάζομαι, τροποποιούμαι, τροφοδοτούμαι, τροχίζομαι, τρυγιέμαι, τρυπιέμαι, τσαλαπατιέμαι, τσιγαρίζομαι, τσιτώνομαι, τσουβαλιάζομαι, τσουρουφλίζομαι, τυλίγομαι, τυλώνομαι, τυποποιούμαι, τυπώνομαι, τυραγνιέμαι, τυραννιέμαι, τυφλώνομαι

χΕπεξεργασία

χαϊδεύομαι, χαϊδολογιέμαι, χαιρετίζομαι, χαλιέμαι, χαλαλίζομαι, χαλιναγωγούμαι, χαλκεύομαι, χαλυβδώνομαι, χαντακώνομαι, χαράζομαι, χαραμίζομαι, χαρτογραφούμαι, χαρτοσημαίνομαι, χασισώνομαι, χαστουκίζομαι, χέζομαι, χειραγωγούμαι, χειραφετούμαι, χειροκροτούμαι, χειροτονούμαι, χειρουργούμαι, χλευάζομαι, χολώνομαι, χορδίζομαι, χορεύομαι, χορηγούμαι, χορογραφούμαι, χρηματοδοτούμαι, χρίζομαι, χρονολογούμαι, χρονομετρούμαι, χρυσοκεντιέμαι, χρυσοπληρώνομαι, χρυσώνομαι, χτενίζομαι, χτίζομαι, χωνεύομαι, χωρίζομαι