Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

περικυκλώνομαι < παθητική φωνή του ρήματος περικυκλώνω

  Ρήμα επεξεργασία

περικυκλώνομαι

→ δείτε τη λέξη περικυκλώνω