Ετυμολογία

επεξεργασία
μετεγγράφομαι < παθητική φωνή του ρήματος μετεγγράφω

μετεγγράφομαι

→ δείτε τη λέξη μετεγγράφω