Ετυμολογία

επεξεργασία
νοικιάζομαι < παθητική φωνή του ρήματος νοικιάζω

νοικιάζομαι

→ δείτε τη λέξη νοικιάζω